Agendas & Minutes

2020 Meeting Agendas & Minutes

October 23 Special Agenda

October 13 Regular Agenda

October 1 Special Agenda

September 8 Regular Agenda and Minutes

August 24 Special Agenda and Minutes

August 18 Special Agenda and Minutes

August 11 Regular Agenda and Minutes

July 14 Regular Agenda and Minutes

June 25 Special Agenda and Minutes

June 9 Regular Agenda and Minutes

May 12 Regular Agenda and Minutes

April 14 Regular Agenda and Minutes

March 24 Special Agenda and Minutes

March 11 Special Agenda and Minutes

February 11 Regular Agenda and Minutes

January 15* Regular Agenda and Minutes
*adjourned from January 14 due to inclement weather